Zasady rezerwacji

REZERWACJA JEST UMOWĄ ,KTÓREJ WYKONANIE ZABEZPIECZONE JEST OPŁATĄ REZERWACYJNĄ ( ZADATKIEM )

PRZED DOKONANIEM REZERWACJI NALEŻY

  • zapoznać się z zasadami rezerwacji oraz regulaminem pobytu
  • uzgodnić dokładny termin pobytu z podaniem ilości osób w domku
  • opłata jest pobierana za domek

Rezerwacja domku zwana dalej „Umową” nie wymaga zawarcia jej w formie pisemnej. Potwierdzeniem jej zawarcia jest wniesienie zadatku na poczet rezerwacji pobytu. Zadatek jako suma pieniężna, wpłacona zostaje tytułem zobowiązania pobytu i stanowić może odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

Rezerwacja obowiązuje od trzeciego dnia roboczego od dnia dokonania wpłaty na rachunek bankowy. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w ciągu 3 dni od dnia wstępnej rezerwacji – rezerwację wstępną uważa się za nieobowiązującą.

Wysokość zadatku wnoszonego na poczet rezerwacji Domku wynosi 30% kosztu pobytu.

Pozostała kwota za cały pobyt płatna jest w dniu przyjazdu.

Dokonanie opłaty rezerwacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją “Zasad Rezerwacji ” oraz Regulaminem Pobytu”.

W przypadku rezygnacji z pobytu opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, ale stanowi zadośćuczynienie za utracone korzyści z tytułu niewykorzystanego noclegu.

W przypadku rezygnacji z pobytu wcześniej niż 30 dni przed datą przyjazdu istnieje możliwość wykorzystania opłaty rezerwacyjnej w ciągu 1 roku od daty rezygnacji.

Chęć otrzymania faktury należy zgłosić przy rezerwacji.

Faktura może być wystawiona na osobę która dokonała wpłaty zadatku i przebywa na wypoczynku.

Niniejsze warunki stanowią integralną część regulaminu Ośrodka wypoczynkowego „DUET”