Ważne informacje

PRZYDATNE INFORMACJE

Punkt apteczny Jarosławiec ul. Nadmorska 30, tel. (+48) 59 8108156

Posterunek policji Jarosławiec, ul. Nadmorska 28, tel. (+48) 59 810 94 41

Urząd pocztowy Jarosławiec, ul. Nadmorska 7, tel.(+48) 59 810 81 20

Szpital wojewódzki Słupsk, ul. Hubalczyków 1,tel. (+48) 59 84 60 100

Informacja turystyczna Jarosławiec, ul. Nadmorska 28, tel. (+48) 59 810 93 73

Przychodnia lekarska Jarosławiec, ul. Uzdrowiskowa 15, tel.+(48) 94 348 24 40